SHOOT @ SIGHT
July 21, 2022, 09:41 am
Photo: കെ.പി. വിഷ്ണുപ്രസാദ്
പറപ്പിക്കും ഞാൻ... പ്രാവിൻ കൂട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഓടുന്ന കുട്ടി. എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ കാഴ്ച.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com