SHOOT @ SIGHT
June 08, 2023, 06:34 am
Photo: വിഷ്ണു കുമരകം
രണ്ടാം കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കുന്നതിനായി പാടത്തേക്ക് എത്തിച്ച ട്രാക്ടറിന് ചുറ്റും പറന്നിറങ്ങിയ കൊക്കുകൾ . ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നുള കാഴ്ച.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com