SHOOT @ SIGHT
July 12, 2020, 08:02 am
Photo: അനീഷ് ശിവൻ
ആലപ്പുഴ,തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പല്ലന കുമാര കോടിയിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ പുനർ നിർമ്മിച്ച മഹാകവി കുമാരനാശാൻ സ്മാരക മന്ദിരം.
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com