SHOOT @ SIGHT
November 19, 2023, 12:47 pm
Photo: മഹേഷ് മോഹൻ
അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത്... പലതരം കായ്കളും പരിപ്പുകളുമാണ് അണ്ണാന്റെ പ്രധാന ആഹാരം. താഴത്തെനിരയിലെ ഉളിപ്പല്ലുകൾകൊണ്ട് കായ്കളുടെ തോടുകൾ കരണ്ടുതുരന്നാണ് പരിപ്പുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. നിലത്തുവീണുകിടന്ന തല്ലിമരത്തിലെ ബദാം കഴിക്കുന്ന അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ്. ആലപ്പുഴ തണ്ണീർമുക്കത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com