DAY IN PICS
September 23, 2020, 09:58 am
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
ഞാനാണ് താരം...തിരക്കൊഴിഞ്ഞ എറണാകുളം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ്റ്റാൻഡിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പശു
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com